Ολοκληρωμένες Λύσεις

Ολοκληρωμένες Λύσεις

 

Η Angel Security προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε καταστήματα , επιχειρήσεις και οικίες για κάθε είδους ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά
έργα για την καλύτερη και ταχύτερη ολοκλήρωση που χρειάζεται για να λειτουργήσει
μία επιχείρηση ή ένας ιδιωτικός χώρος. Το πακέτο των εργασιών που μπορεί να αναλάβει η επιχείρηση μας είναι :

 

 

 

 

 

 

• Ηλεκτρολογικά
• Φωτισμός
• Κεραίες
• Δορυφορικά

 

 

 

 

 

 

 

 

• Συστήματα Ήχου-Αναγγελίας

 

 

 

 

 

 

 

 

• Τηλεφωνικά Κέντρα -Τηλεπικοινωνίες

 

 

 

 

 

 

• Δίκτυα-Δομημένη Καλωδίωση

 

 

 

 

 

 

 

• Συστήματα Πρόσβασης-Access Control